Plan jest prosty 

  • Ma być o  Województwie Podlaskim i jego sercu, czyli Białymstoku.
  • Ma być dla rodziców, którzy szukają w naszym regionie miejsc, ludzi, usług, wydarzeń prodziecięcych.
  • Ma być sprawdzone i zgrabnie opisane 🙂

Continue reading